مهندسی عمران

شغلم مهندس عمران است و تحصیلاتم را هم در این زمینه گذرانده ام. پس دوست دارم در این زمینه هم مطلب داشته باشم. مطالبی که شاید با خواندنش بتوانم پله ای بالاتر روم!

کلیک کنید

یادگیری و آموزش

یکی از علاقه های اصلی ام یاد دادن و یاد گرفتن است. شاید بپرسید یاد گرفتن و یاد دادن چه چیزی؟ اما من ذات یاد دادن و یاد گرفتن را دوست دارم. این چیز هر چه می خواهد باشد. چیزی که برایم جذاب است!

کلیک کنید

مجازی نامه

گاهی در دنیای شلوغ مجازی، حرفی، عکسی، متنی می بینم که دوستشان دارم. حال خوبی به من می دهد و فکر میکنم شاید اگر با شما به اشتراک بگذارم ارزشش را دارد. پس در مجازی نامه چیزهایی می بینید از این قبیل!

کلیک کنید