موآ، منصور ضابطیان، همان همیشگی

اگر بگوییم اسم کتاب تاثیری در خرید آن ندارد قطعا گزافه گویی کرده ایم. منصور ضابطیان هم این اصل را خیلی دقیق فهمیده و همیشه اسم کتابهایش را خاص انتخاب میکند. مثل همین کتاب آخری که نوشته و اسمش را گذاشته موآ. موآ به زبان ویتنامی یعنی باران و کتاب را که بخوانید حتما می […]

سفرنامه های منصور ضابطیان

شیوه قصه گویی را که بلد باشی، می توانی محصولات فرهنگی جذابی را ارائه کنی. منصور ضابطیان از قبیل افرادی است که به خوبی قصه گویی را بلد است. می تواند بینندگان، شنوندگان و خوانندگان محصولاتش را پای کتاب ها و برنامه هایش میخ کوب کند. آن زمانی که مصاحبه با افراد مشهور سیاسی و […]

داستان امضای نامه اداری!

بالاخره بعد از سه ماه نمره ام در سیستم ثبت شد. نامه اش را گرفتم. امضایش کردند. دبیرخانه ثبتش کرد. خوشحال شدم که دیگر در دانشگاهی که میهمان بودم، کاری ندارم. نامه به دست، رفتم دانشگاه اصلی. نامه را در پاکت سر بسته ای تحویل دادم. نامه را تحویل گرفتند اما تازه اول ماجرا بود. […]

گاهی یادمان میرود…

گاهی یادمان میرود که برای چه فیلم ها ساخته میشود. یادمان می رود که همه ما مثل هم نیستیم. غر میزنیم که کشور صاحب ندارد. که اینترنتمان سرعت ندارد. فیلتر است. نمی توانیم منابع به دست آوریم نمی توانیم اطلاعات به روز پیدا کنیم اما وقتی به خودمان میرسد یادمان میرود که بقیه هم حق […]