ماه گذشته مردم اوز روزهای پر استرسی را گذراندند. استرسی که ناشی از وقوع حوادث طبیعی بود. حادثه ای که بعضا صدمات جبران ناپذیری را می تواند به بار آورد. زلزله یا زمین لرزه. اما زلزله چیست؟ طبق تعریفی که ارائه می شود به لرزش ناگهانی پوسته های جامد زمین، زلزله می گویند. نظریه های […]